Saturday, September 06, 2008


Ymddengys bod y Blaid Werdd yng Nghymru a Lloegrwedi dewis arweinydd newydd - Caroline Lucas, aelod yn senedd Ewrop yn Ne Ddwyrain Lloegr. Dirprwy Ms Lucas fydd Adrian Ramsey

Llongyfarchiadau ac ati. Beth bynnag mae rhywun yn ei feddwl am bolisiau'r Blaid Werdd, mae'r ddau yn ymddangos i fod yn unigolion llawer mwy dymunol a dynol na'r criw o siniciaid celwyddog sy'n arwain y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd.

Mae'n ddigon posibl y bydd Ms Lucas a Mr Ramsey yn cael eu dwylo ar fwy o rym maes o law.

Ms Lucas fydd yn sefyll tros y blaid yn Brighton Pavilion. Cafodd y blaid 22% yno yn 2005 - llai na'r Toriaid a Llafur - ond 34.5% yn unig a gafodd yr enillwyr - Llafur. Mae yna bleidlais Lib Dem sylweddol i'w gwasgu ac mae'r bleidlais Llafur yn siwr o chwalu. Mi fyddwn i'n betio ar fuddigoliaeth gyntaf i'r Blaid Werdd mewn etholiad San Steffan yn y rhan hynod ryddfrydig yma o Loegr.

Mae Adrian Ramsey yn arweinydd ei blaid ar Gyngor Norwich, ac maent yn ail blaid yno. Mae posibilrwydd gwirioneddol y byddant yn rheoli'r cyngor wedi 2010.

Yn draddodiadol mae'r Blaid Werdd wedi gweithredu polisi o gael dau arweinydd - am resymau sy'n llai nag amlwg i mi. Dyma'r tro cyntaf iddynt ethol un arweinydd yn unig. Yn wleidyddol mae hyn yn beth doeth - ac mae'r blaid wedi symud ymlaen.

Pam felly na all y Blaid Werdd symud ymlaen i'r byd newydd gwleidyddol sydd wedi esblygu yn sgil ennill datganoli yng nghyd destun Cymru? Mae'r Blaid Werdd Albanaidd yn annibynnol. Nid felly'r un Gymreig - i'r graddau ei bod yn bodoli fel endid ar wahan i'r un ehangach o gwbl.

Mae gan y blaid arweinydd yng Nghymru, ond mi fetiaf nad oes prin neb sy'n darllen y blog yma'n gwybod unrhyw beth amdano, - Martin Shrewsbury Rowlands yw ei enw, ac mae ganddo flog o fath. Mae gan y Blaid Werdd Gymreig hefyd wefan o fath

Yng Nghymru mae ei chefnogaeth wanaf trwy'r DU - mae hi'n gwbl ymylol yma. Mae ganddyn nhw aelod hyd yn oed yn senedd Gogledd Iwerddon. 'Dydyn nhw prin yn trafferthu sefyll am seddi cyngor sir y tu allan i Gaerdydd ac Abertawe - yn sicr does ganddyn nhw neb yn sefyll yn y Gymru Gymraeg na'r maes glo.

Hoffwn gynnig rheswm pam bod y blaid wedi methu addasu i realiti'r tirwedd gwleidyddol newydd yng Nghymru - mae'n apelio at yr elfennau mwyaf Seisnig ym mywyd Cymru - ac o'r gydadran yma o'r gymdeithas Gymreig y daw eu haelodau. Dyna pam bod y Blaid Geidwadol yng Nghymru yn fwy Cymreig na nhw. Dydi hi ddim yn hawdd i bobl o'r cefndir hwn feddwl mewn termau Cymreig.

1 comment:

Anonymous said...

Oh, yeah. That's really helpful....