Saturday, September 13, 2008

Arweinyddiaeth y Blaid Lafur

Hyd yn hyn mae'r Aelodau Seneddol Llafur canlynol wedi ysgrifennu yn gofyn i ffurflenni enwebu gael eu dosbarthu:

Mike Hall
Fiona Mactaggart
Shona McIsaac
Siobhain Mcdonagh
Joan Ryan
George Howarth
Graham Stringer
Gordon Prentice
Janet Anderson
Jim Dowd
Kate Hoey
Frank Field

'Dydi hyn ddim digon i wneud gwahaniaeth ynddo'i hun - ond os bydd y rhestr yn parhau i dyfu tros y dyddiau nesaf, yna mae perygl i Brown y byddwn yn cyrraedd tipping point a bydd llawer o Aelodau Seneddol yn dangos eu hochr.

Mae yna lawer o ASau yn poeni yn ddirfawr am eu seddau - ac yn gwybod yn iawn bod eu siawns o'u cadw yn is gyda Brown wrth y llyw.

Dyna pam ei bod yn ddigon posibl mai cychwyn caseg eira ydi hyn.

No comments: