Sunday, July 02, 2017

Canlyniadau'r etholiad o berectif ychydig yn wahanol

Dyma ganlyniadau Etholiad Cyffredinol 2017 o berspectif ychydig yn wahanol.  Mae'r graff cyntaf yn dangos hynt a helynt y pleidiau gwleidyddol yn y pum sedd mwyaf Cymraeg o ran iaith - Ynys Mon, Arfon, Meirion Dwyfor, Ceredigion a Dwyrain Caerfyrddin / Dinefwr.  Mae'r ail graff yn dangos hynt a helynt y pleidiau yn y 31 etholaeth arall. 

Os oes unrhyw un yn amau bod yna ddau ddiwylliant gwleidyddol gwahanol yng Nghymru - dydych chi ddim angen edrych dim pellach na'r ddwy ddelwedd isod i gael gwared o'r canfyddiad hwnnw.


No comments: