Friday, July 28, 2017

Yr etholiad mewn delweddau - rhan 3

Dwi wedi addo blogio ychydig ar yr etholiad cyffredinol - ond am wahanol resymau dwi heb gael cyfle i wneud hynny - felly dyma wneud hynny.

Dydi'r ymarferiad isod ddim yn un sydd a hygrededd mathemategol llwyr iddi.  

Yr hyn 'dwi'n ei wneud ydi edrych ar y gostyngiadau mewn pleidleisiau gwahanol bleidiau rhwng 2015 a 2017 a'r nifer o bleidleisiau 'newydd' yn 2017 (oherwydd twf yn y gofrestr etholwyr a phobl nas bleidleisiodd yn 2015 yn gwneud hynny yn 2017. 

Wedyn dwi'n edrych ar sut mae'r bleidlais yn cael ei hail ddosbarthu yn 2017.

Dydi'r model yma ddim mewn gwirionedd yn cymryd i ystyriaeth y newid mewn pleidleisiau rhwng y Toriaid a Llafur - nag un neu ddau o bethau eraill - ond mae'n rhoi syniad go lew i ni i'r patrymau cyffredinol mewn gwahanol rannau o Gymru.

Mae'r graff cyntaf yn dangos o ble y daeth y 340k o bleidleisiau ychwanegol a newidiodd dwylo rhwng 2015 a 2017.  Daeth tua hanner o chwalfa pleidlais UKIP, chwarter ar ffurf pleidleisiau 'newydd' Daeth y gweddill oddi wrth y Blaid Werdd, y Dib Lems, Plaid Cymru a phleidiau eraill yn y drefn yna.


A fel hyn y cafodd y bleidlais ei hail ddosbarthu tros Gymru - gyda thua 2/3 yn mynd i Lafur a 1/3 i'r Toriaid.A fel hyn y cafodd y pleidleisiau eu dosbarthu yng Nghastell Nedd - mae'n debyg iawn i'r patrwm Cymru gyfan, ac mae hynny'n nodweddu'r rhan fwyaf o Gymoedd y De.


Ond yn Arfon aeth tua tri chwarter y bleidlais 'newydd' i Lafur a chwarter i'r Toriaid.


Roedd yr ail ddosbarthiad yn dra gwahanol ym Meirion /Dwyfor.


Ac yn wahanol eto ym Mrycheiniog a Maesyfed.
 A wele'r patrwm yng Nghanol Caerdydd - gydag 80% yn mynd i Lafur.

Mae'n ddiddorol bod yr holl ardaloedd yn Ne Cymru a bleidleisiodd i aros yn Ewrop yn refferendwm y llynedd  wedi torri i Lafur mewn amrediad 80% i 100%. 

ON - dwi'n sylwi y bydd rhai o ddarllenwyr Blogmenai yn disgwyl rhywbeth am y ddadl heddiw yn siambr Cyngor Gwynedd am y Cynllun Datblygu Lleol.  Dwi wedi osgoi'n fwriadol trafod y mater yma cyn y bleidlais, ond byddaf yn gwneud sylw yma mewn diwrnod neu ddau.


No comments: