Friday, July 07, 2017

Yr etholiad mewn delweddau - rhan 2

Dwy etholiad wahanol _ _ _ y naill yn y Gymru Gymraeg a'r llall yn y Gymru ddi Gymraeg:


5 comments:

Anonymous said...

Tybed os ydi'r data cyfatebol ar gyfer etholiadau blaenorol gennyt ?

Cai Larsen said...

Mae'r wybodaeth ar gael yn weddol hawdd. Efallai y gwna i gymhariaeth pan ga' i funud.

Anonymous said...

A'r 5 isaf?
Ydi cwymp ym mhleidlais y blaid yn etholaeth Ynys Mo^n yn dangos mai tynged y Blaid yn y bo^n yw cyfran y siaradwyr Cymraeg (gydag eithriad Blaenau Gwent i raddau yn "outlier" i brofi'r rheol)?

Cai Larsen said...

Cwymp o 250?

Anonymous said...

Etholiad gwahanol iawn yn y Gymru Gymraeg yn ol Blogmenai -
os deallais i'n iawn..

Prif wahaniaeth y Gymru Cymraeg yw siaradwyr Cymraeg..
Fe gawsom ddarogan addawol ar Blogmenai cyn yr etholiad am gyfle y Blaid i ennill Ynys Mon ar sail maint buddugoliathau Ieuan Wyn yn y gorffenol. Ydi'r newid ieithyddol ar yr ynys yn gwneud hi'n lled anoddach i fynd llawer yn uwch nag oddeutu 12 000 o bleidleisiau erbyn hyn o gofio canlyniad etholiad sedd y cynulliad hefyd? Ac, o wneud hynny yn anelu'n bennaf am gloddio talcen digonol gyda rhwyg pleidlais y pleidiau mawr at batrwm Ceredidigion?