Tuesday, May 03, 2016

Mwy o ddeunydd uniaith Saesneg _ _

_ _ gan Lafur wrth gwrs.

'Does yna ddim llawer o siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd - ond mae'n amlwg nad ydi Jayne Bryant eisiau eu pleidlais nhw.No comments: