Sunday, May 08, 2016

Sibrydion - eto

Plaid yn polio'n gryf ar ail bleidleisiau'r Gogs.  Edrych yn gadarnhaol iawn.

1 comment:

Anonymous said...

Chawn ni byth wybod pa mor effeithiol fu cais (Yr Arglwydd) Dafydd Ellis-Thomas, felly ?
Faint fydd hi cyn y bydd y nifer o ACau Llafur i fyny i 30, tybed.