Sunday, May 01, 2016

Mae'n bosibl parchu ieithoedd lleiafrifol mewn etholiad

Fel mae'r pamffled hwn o Dde Caerdydd / Penarth yn ei ddangos. Gwers i Lafur a'r Dib Lems yn yr etholaeth - dwy blaid sydd methu dangos parch at iaith frodorol y wlad yn yr etholaeth honno - a thu hwnt.  


No comments: