Wednesday, May 04, 2016

Pa mor gywir oedd y polau Cymreig yn 2011?

Y tro diwethaf roedd yna etholiad Cynulliad roedd y polau yn gor gyfri'r bleidlais Lafur - ac yn tan gyfri'r un Doriaidd (a'r un Plaid Cymru i raddau llai).  Y rheswm tebygol am hyn ydi bod pleidleiswyr Llafur yn llai tueddol i bleidleisio na chefnogwyr pleidiau eraill.  


Ac mi ddigwyddodd rhywbeth tebyg yn etholiadau Ewrop 2014.  


Mae'r pol diwethaf yn rhoi 33% i Lafur.  Os ydi'r gor gyfrifo yn debyg y tro hwn - ac efallai na fydd - bydd  eu gwir ganlyniad tua 28% - 14% yn is nag oedd yn 2011.  Os bydd hynny 'n digwydd, bydd cyfres o seddi yn syrthio - gan gynnwys rhai sy'n edrych yn gwbl ddiogel.

Dim ond dweud.

No comments: