Monday, December 29, 2014

Rhywbeth yn digwydd yn Llanelli?

16/1 oedd y pris ar i'r Blaid ennill yn Llanelli wythnos yn ol, fel y gwelwch mae'n 10/1 heddiw.  Mae Llafur yn dal yn ffefrynau clir wrth gwrs - ond mae symudiad fel hyn yn un sylweddol.  Yr eglurhad mwyaf tebygol o lawer am y fath symudiad ydi bod yna fetio wedi bod ar y Blaid yn yr etholaeth.  Diddorol.4 comments:

Vaughan Williams said...

Diddorol Cai. Diolch am son am Lanelli. Mae newid ar droed. Y teimlad yna ychydig cyn storm. Mae'n gyffrous! YMLAEN!

Anonymous said...

Pob lwc Vaughan - ond ogdd cynnwys mwy o Gymraeg ar dy wefan.

Vaughan Williams said...

Diolch o galon anon am ddymuno'n dda. O ran y Gymraeg ymdrechaf i gynnwys mwy. Blwyddyn Newydd Dda.

Anonymous said...

Ac i chdithau a holl ymgeiswyr y blaid Fis Mai.