Thursday, December 25, 2014

Dolig Llawen i bawb

Iawn, dwi'n gwybod nad oes yna bluen o eira yng Nghaernarfon ddiwrnod 'Dolig.  

Ond efallai 'fory _ _ _ 

No comments: