Thursday, December 11, 2014

Alun Pugh a chytundebau sero awr

Mae ateb ymgeisydd Llafur Arfon, Alun Pugh i lythyr Peredur Jenkins ynglyn a pherthynas. Llafur a chontractau 'zero hours' yn hynod ddiddorol.  

Wele'r llythyr :


Ac wele'r ymateb:Hyd y gwelaf i dau ffaith 'anghywir' y gallai Alun fod yn cyfeirio atynt - bod 62 o aelodau seneddol Llafur yn defnyddio gweithwyr cytundebau sero awr a bod Cyngor (Llafur) Doncaster yn cyflogi 2,759 o dan yr amodau hyn. 

Yn ol y Daily Mirror mae'r niferoedd sydd yn derbyn  cytundebau sero awr gan aelodau seneddol fel a ganlyn:
Toriaid 77, Llafur 62 a'r Lib Dems 5.  

Yn ol yr IBT roedd ffigyrau Doncaster fel a ganlyn:

One of the biggest employers of zero-hours contracted staff was Doncaster Borough Council, with 2,759.
Felly naill ai bod y Mirror a'r IBT yn dweud celwydd am Aelodau Seneddol a chynghorau Llafur, neu bod Alun Pugh yn ceisio cam arwain ei ddarpar etholwyr ynglyn a pherthynas ei blaid a chytundebau sero awr. 

Mae'n ymddangos bod Alun hefyd braidd yn ddryslyd ynglyn a pha swydd yn union mae'n sefyll amdani - aelod seneddol Arfon neu arlywydd y DU
   

1 comment:

BoiCymraeg said...

Darpar bleidleiswyr ti'n feddl?