Wednesday, December 31, 2014

Diolch a Blwyddyn Newydd Dda

Doeddwn i ddim yn disgwyl torri record darllenwyr eto eleni rhywsut rhwng y diffyg etholiadau a'r ffaith bod blogio yn llai o beth nag y bu o lawer.  Ond felly aeth pethau.  85,000 o ymwelwyr unigryw ydi'r targed y flwyddyn nesaf.

Diolch i bawb sydd wedi galw draw.  Dwi'n gobeithio fy mod wedi plesio'r sawl sy'n cytuno efo fi, a dwi'n ymwybodol fy mod wedi pechu ac ypsetio'r sawl sydd ddim yn cytuno efo fi.  Os felly diolchwch am 2014  - mi fydda i yn eich pechu a'ch ypsetio chi llawer mwy yn 2015.  

No comments: