Saturday, December 27, 2014

Ffigyrau iaith yr hen Dyfed, Powys a Gwynedd 1974

Wna i ddim cynnwys unrhyw sylw am y tro, ond mae rhai o'r ffigyrau hyn yn ddiddorol - ac am resymau anisgwyl.  


3 comments:

William Dolben said...

"Siarad Cymraeg o'r dechrau"

Dyma ddiffiniad arall o Gymry cynhenid. Dydi o dim yn cyfateb I Gymry iiaith gyntaf. 49% oedd yn y categori hwn yng Ngwynedd ond 44.9% oedd yn Gymry cynhenid yn ôl pwyllgor addysg Gwynedd yn 1975. Felly mae'r grwp yn cynnwys rhai plant a ddaeth yn rhugl yn yr ysgol feithrin.
Buasai'n ddiddorol cymharu y gwahanol ddiffiniadau o Gymry cynhenid, iiaith gyntaf, Prifysgol iaith yr aelwyd ac yn yn blaen. Mae'n debyg fod asesiad rhuglder'n amrywio Hefyd

Bu modryb I mi yn brifathrawes ysgil babanod yn Rhuthun tan yr wythdegau. Roedd hi'n wrthwynebydd chwyrn i ysgol Gymraeg. Cefais olwg ryw dro ar ffigyrau'r iaith. Dim ond y Cymry cynhenid oedd yn siarad Cymraeg. Dim dysgwyr rhugl. Roedd yr ysgol yn ddwyieithog (Saesneg) ond efallai ei bod hi'n llymach wrth gloriannu Cymraeg y dysgwyr......

William Dolben said...

Gest ti adroddiad Sir Ddinbych?

Cai Larsen said...

Do diolch