Sunday, November 17, 2013

Ymgeisydd rhif 4 am ymgeisyddiaeth Meirion / Dwyfor

Dyfed Edwards - cynghorydd Penygroes ac arweinydd Cyngor Gwynedd ydi'r diweddaraf - yn ol y trydarfyd beth bynnag.

3 comments:

Anonymous said...

Mae'n wir, dwi wedi derbyn ebost ganddo.

Anonymous said...

Dwi am gefnogi Gwynfor Owen dwi'n roedd yna Gwynfor arall yn y Blaid unwaith , chap da .

Emlyn Uwch Cych said...

YMGEISYDD RHIF 5:

John Gillibrand

Cyhoeddaf fy mod yn ceisio enwebiad Plaid Cymru yn etholaeth Dwyfor Meirionnydd ar gyfer etholiad 2015. Announcing that I am seeking the Plaid Cymru nomination in the Dwyfor Meirionnydd constituency for the 2015 election.