Friday, November 15, 2013

Gwilym Owen a phentref gwyliau Ynys Cybi

Mae yna in neu ddau wedi gofyn i mi ymateb i rant diweddaraf Gwilym Owen ynglyn a'r cynllun i godi pentref gwyliau ar Ynys Cybi.  Wna i ddim gwneud hynny gan nad oes gen i wybodaeth am fanylion y cynllun - ag eithrio i ail adrodd  y sylwadau a wnaed gennyf yn gynharach - sef bod tan ddatblygu yn gallu bod mor niweidiol i'r iaith a gor ddatblygu a nad ydi Ynys Cybi yn ardal arbennig o sensitif o safbwynt ieithyddol.

Ond mi fyddwn yn nodi ei bod braidd yn eironig bod Gwil yn cael pethau yn anghywir hyd yn oed pan mae am unwaith yn canmol Plaid Cymru.  'Dydi cynghorwyr ddim yn cymryd penderfyniadau sy'n ymwneud a chynllunio ar sail plaid fel rheol - mae disgwyl iddynt gymryd penderfyniadu felly fel unigolion yn hytrach na fel cynrychiolwyr plaid.  Pleidleisiodd rhai o gynghorwyr y Blaid o  blaid y cynllun ac  yn ei erbyn.  

No comments: