Monday, November 18, 2013

Meirion/ Dwyfor Ymgeiswyr 5 a 6

Mae John Gillibrand a - os dwi'n deall yn iawn Mandy Williams - Davies wedi rhoi eu henwau ymlaen hefyd.  Mae Mandy yn gynghorydd sir ar ran y Blaid yn Niffwys a Maenofferen ym Mlaenau Ffestiniog tra bod John yn rheithor gyda'r Eglwys yng Nghymru.  

Mae'n dda gweld cymaint yn cymryd diddordeb.


No comments: