Friday, November 08, 2013

Is etholiad Bronglais

Diolch i Vaughan Williams am drydar canlyniad is etholiad Bronglais ar Gyngor Tref Aberystwyth.  Llongyfarchiadau i Lucy.

@JohnVWilliams: Congrats to Lucy Huws @Plaid_Cymru on winning the #Bronglais ward by-election in Aberystwyth, PC 204, LDems 128 Ind 17. 58% of vote @LibDems

3 comments:

Vaughan Williams said...

Croeso, canlyniad ardderchog er i'r Dems Rhydd taflu POPETH a dw i'n golygu POPETH atom fel Plaid, roedd ein pleidlais yn gryf iawn. Bydd Lucy yn gynhorydd arbennig. Druan a'r Dems Rhydd bydd rhaid iddynt ail feddwl OND mae gwersi hefyd y bydd rhaid i ni ddysgu o'r ymgyrch hon. Dros Gymru!

Anonymous said...

Pa wersi?

Vaughan Williams said...

Sut mae'r Fib Dems wedi dangos y byddan nhw'n mynd am holl bleidleiswyr Ceredigion. Dw i erioed wedi gweld etholiad cyngor tref fel hyn o'r blaen, YN WIR roedd bron fel etholiad y cynulliad ym Mon - gofynnwch i drigolion Bronglais - cawsant nifer anhygoel o daflenni gan y Fib Dems a galwadau ffon gyda'r nos. Hefyd mae dal rhyw syniad rhyfedd bod PC 'mond ar gyfer y Cymry - roedd dewis Mike i ymladd dros y Blaid yng Ngheredigion yn ddoeth iawn. Hefyd sonion nhw am bob math o bethau yn yr etholiad cyngor tref fel yr awyren o Fon i Gaerdydd fel arwydd o sut mae PC yn gwastraffu arian - DIM BYD I WNEUD A'R ETHOLIAD! Rhaid i ni fod yn effro i holl lol y Fib Dems a dim cwyno pan mae'n rhy hwyr a'r difrod wedi ei wneud - mae neges y Blaid yn boblogaidd iawn ar stepan drws, ond cael y neges allan sy'n bwysig!