Tuesday, November 05, 2013

Meirion Dwyfor - rhan 2

Newydd ddeall bod Mabon ap Gwynfor am roi ei enw ymlaen am enwebiaeth Meirion / Dwyfor.  Mae Mabon yn adnabyddus iawn oddi mewn y Blaid, yn gyn gynghorydd yn Aberystwyth ac wedi sefyll tros y Blaid mewn sawl etholiad yn y gorffennol.  Gyda dim ond dau wedi rhoi eu henwau ymlaen hyd yn hyn, mae'r gystadleuaeth eisoes yn un gref.

Dyma ei ddatganiad - ar ei gyfri trydar -

@mabonapgwynfor: Ar ol trafod yn hir efo'r teulu rwy wedi rhoi fy enw ymlaen ar gyfer enwebiad y Blaid yn Nwyfor Meirionnydd i olynu Elfyn Llwyd.

1 comment:

Anonymous said...

Dyfed Edwards fydd y nesa i roi enw ymlaen.