Tuesday, July 16, 2013

Canfaswyr allan yn y Gaerwen


Unwaith eto, un o bedwar tim oedd allan yn canfasio Ynys Mon ar ran y Blaid heno.  

4 comments:

Anonymous said...

Dwi ddim yn gweld the Fychan Clan .

Anonymous said...

Criw Arfon di rhain !!

Cai Larsen said...

Mae angen tipyn bach o synnwyr cyffredin dwi'n meddwl. Mae yna bedwar tim allan gyda'r nos ac mae yna ganfasio yn ystod y dydd hefyd. Fedar pawb ddim mynd allan pob p'nawn a nos - ac yn sicr fedar neb fod ym mhob sesiwn canfasio ar yr un pryd.

Fel sydd wedi ei nodi mae'r ddau lun wedi eu tynnu yn Ne'r ynys - o ganlyniad pobl o Arfon ydi'r rhan fwyaf o'r sawl sydd i'w gweld yn y lluniau.

Dydi Rhun ddim yn y naill lun na'r llall, ond mae o allan yn canfasio rownd y ril.

Anonymous said...

Cytuno llwyr mae timoedd ar hyd a lled yr Ynys gan gynnwys aelodau o deulu Heledd ac felly mae angen i'r anhysbys cyntaf atal yr ensyniadau.