Monday, July 15, 2013

Canfasio yn NwyranCanfaswyr allan ar ran y Blaid yn Nwyran.  Un o bedwar tim oedd allan yn Ynys Mon heno. 

5 comments:

Anonymous said...

Ydy Heledd a'i thad wedi bod allan

Anonymous said...

Mae pob un o'r Cynghorwyr Sir wedi bod yn helpu

Anonymous said...

Be wyt ti yn da yn Sir Fon?

Cai Larsen said...

Be - ti angen pasport?

Anonymous said...

Bydd Heledd yn cynnig ei hun ar gyfer yr etholiad cyffredinol yn Ynys Mon cyn hir, ac fe fyddaf yn penderfynu a fyddaf yn ei chefnogi ar sail ei chefnogaeth i Rhun yn yr etholiad yma.

Felly, dwi'n gofyn ydy hi wedi bod yn canfasio ar yr ynys neu ydy hi'n political carpetbagger ?

Roedd y lle yn 'irresistable' iddi ychydig w'nosau yn ol.