Thursday, May 02, 2013

Ewch i bleidleisio

Os ydych ddigon ffodus i fyw yn Ynys Mon ac heb bleidleisio eto ewch allan i wneud hynny.

Nid  yn aml y bydd etholwyr yn cael cyfle i fwrw eu pleidlais mewn modd sy'n rhoi cyfle i dorri'n gwbl glir oddi wrth orffennol gwael a dechrau symud tuag at tuag ddyfodol gwell.  Mae heddiw yn cynnig cyfle felly.  Peidiwch a'i wastraffu.

3 comments:

Ioan said...

Licio hwn - bedair plaid wahanol ym Mon:

1) Annibynnol / Independent
2) Independent
3) Independent / Annibynnol
4) Annibynnol

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/mgElectionResults.aspx?ID=7&RPID=1250486620&LLL=1

Heb son am Annibynnol Gwreiddiol etc...!

Anonymous said...

Be sy'n debygol o ddigwydd nesa? Sïon o glymblaid Annibyns / Holyhead Labour Remains ar WalesOnline

Daisy said...

Urgent Care in Silver Spring md This is a very nice blog.We get good information from your blog. At ExpressMedCare, we have a team of knowledgeable medical providers who specialize in medical weight loss programs.