Wednesday, May 29, 2013

Y Crown, Belfast

Roedd 'Gin Palaces' yn sefydliadau cyffredin iawn yn nhrefi a dinasoedd Ynysoedd Prydain yn ystod Oes Fictoria. Roedd y defnydd o alcohol yn gyffredin iawn bryd hynny - yn fwy cyffredin nad ydyw heddiw - un o sgil effeithiau'r chwyldro diwydiannol.  

Roedd llawer o'r yfed mwyaf anghyfrifol yn digwydd yn adeiladau ysblennydd y Plasdai Gin. Y Crown oedd un o'r gorau bryd hynny, ac mae'n un o'r ychydig sydd wedi goroesi hyd heddiw.1 comment:

Anonymous said...

Ydi'r lluniau yn mynd yn fwy 'blured' fel mae'r diwrnod yn mynd yn ei flaen???