Tuesday, January 29, 2013

Refferendwm Ewrop a Chymru

Mae Leanne Wood yn gwbl gywir i ddadlau y dylai Cymru gael aros yn yr Undeb Ewropeaidd hyd yn oed os ydi Lloegr am adael.  Mae'r rheswm yn ddigon syml yn y bon.

Mae Cymru yn tan berfformio yn economaidd ar hyn o bryd, roedd yn tan berfformio yn economaidd ugain mlynedd yn ol - a hanner canrif yn ol - a chanrif yn ol.  Mae Cymru pob amser yn tan berfformio o dan yr amgylchiadau cyfansoddiadol sydd ohonynt.  Mae'r rheswm am hyn yn eithaf syml - does gennym ni ddim mynediad at y lefrau economaidd a chyllidol i fynd i'r afael o ddifri efo'n problemau economaidd.  Gall y Cynulliad geisio mynd i'r afael efo pethau - ond hyn a hyn y gellir ei wneud efo'r pwerau cyfyng sydd ar gael yno.

Does gan Ewrop ddim mynediad atyn nhw chwaith - mae ffawd economaidd Cymru yn bennaf yn nwylo San Steffan - ac mae'r sefydliad hwnnw wedi methu'n gyson i wella perfformiad economaidd y wlad.  Ond yr hyn y gall Ewrop ei wneud ydi mynd rhan o'r ffordd at wneud iawn am rhai o'n problemau gwaethaf trwy ryddhau cyllid i'r ardaloedd tlotaf.   Delio efo symtomau yn hytrach na delio efo'r problemau creiddiol mae Ewrop - ond mae hynny'n well na dim.

Petai Prydain yn tynnu allan o Ewrop, yna byddai rhwyd diogelwch Ewrop  yn cael ei golli i Gymru, a byddem ar drugaredd San Steffan fwy nag erioed.  Does dim rheswm o gwbl i ddigwyl dim ond chwaneg o dlodi cymharol o'r cyfeiriad hwnnw.

1 comment:

Anonymous said...

I go to see everyday some web pages and sites to read content, but this blog presents quality based articles.Also visit my blog post - payday loans no credit checks