Tuesday, October 18, 2011

Setliad cynghorau sir Cymru

Diolch i Plaid Wrecsam am dynnu ein sylw at setliad awdurdodau lleol Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf.


2 comments:

Anonymous said...

Ydio'n gyd-ddigwyddiad fod y tri uchaf yn gynghorau lle mae Llafur yn gobeithio ail-gipio gan y Blaid a/neu'r Democratiaid Rhyddfrydol?

menaiblog said...

Ydi - dwi'n eithaf siwr mai cyd ddigwyddiad ydi o.