Friday, October 07, 2011

Cynlluniau Alun Puw ar gyfer Gogledd Cymru

Mae'n anodd gwybod beth i'w wneud o syniad cwbl boncyrs Alun Puw i gael un cyngor ar gyfer y cwbl o Ogledd Cymru.  Petai'r syniad yn cael ei wireddu y cyngor yma fyddai'r trydydd mwyaf poblog trwy'r DU (ar ol Birmingham a Leeds) gyda chyfanswm o 650,000 o bobl.  'Dwi'n amcangyfrif y byddai arwynebedd y sir newydd tua phymtheg gwaith arwynebedd Birmingham.

No comments: