Thursday, October 13, 2011

Arlywyddiaeth Iwerddon 2 - Michael D. Higgins

Michael D Higgins fydd yn ol pob tebyg yn ennill yr etholiad.  Mae'n wleidydd sydd a phob math o ddiddordebau mewn achosion tramor - roedd yn gefnogwr brwd i'r Sandanistas yn Nicaragua, a'r Palistiniaid er enghraifft.  Yn bwysicach roedd hefyd yn gyfrifol am ddatblygiadau pwysig yn y Weriniaeth ei hun.  Yn ystod ei gyfnod fel gweinidog diwylliant  y diddymwyd yr enwog Section 31 o'r Ddeddf Cyfathrebu, a dyna pryd y sefydlwyd TG4 - y sianel cyfrwch Gwyddelig a'r Bwrdd Ffilmiau Gwyddelig.

O'r saith sy'n sefyll, Higgins ydi'r mwyaf gwleidyddol sefydliadol, a fo fydd dewis y prif lif gwleidyddol yn y wlad.   Mae'r ffaith iddo geisio sefyll yn ol yn 2004, ond i'w blaid ei atal rhag gwneud hynny yn cyfrannu at ymdeimlad bod Michael D yn credu mai fo ydi perchenog naturiol yr arlywyddiaeth.  Beth bynnag - dyma i chi fideo neu ddwy dychanol (gobeithio)  i'w mwynhau.
No comments: