Thursday, May 20, 2010

Mae pethau'n edrych yn addawol _ _

Gadewch i ni weld - dim ariannu teg i Gymru, etholiad Cynulliad 2015 i gael ei boddi gan etholiad San Steffan er mwyn chwyddo'r nifer o Doriaid a Lib Dems ym Mae Caerdydd, refferendwm o bosibl ar yr un diwrnod ag etholiad Cynulliad 2011 er mwyn llusgo cymaint a phosibl o wrth ddatganolwyr (sydd wrth gwrs yn debygol o fod yn Lib Dems neu Doriaid) i fotio.

Mae'n weddol amlwg bod y glymblaid yn Llundain, beth bynnag eu rhethreg ar lefel San Steffan, yn bwriadu rhoi eu buddiannau pleidiol nhw eu hunain yn gyntaf ac anghenion y genedl yn ail yma yng Nghymru.

Gwleidyddiaeth 'newydd' yn San Steffan, a dos go dda o hen wleidyddiaeth yma yng Nghymru.

No comments: