Thursday, March 19, 2009

Y cam pwysicaf y gallai'r Blaid ei gymryd i hybu'r Gymraeg

Mae'r blog yma wedi dadlau yn y gorffennol agos y gallai Plaid Cymru'n hawdd gael ei hun mewn llywodraeth yn lled barhaol os ydi cefnogaeth Llafur yn cwympo i'r graddau mae'r polau piniwn yn ei awgrymu - hyd yn oed os ydi'r Toriaid yn elwa mwy o'r sefyllfa yn etholiadaol na'r Blaid.

Un o ganlyniadau anochel sefyllfa felly yw rhoi'r Blaid mewn sefyllfa anhygoel o gryf wrth negydu gyda phartneriaid arfaethiedig cyn ffurfio llywodraeth. Bydd y cardiau negydu oll yn nwylo'r Blaid. Byddwn mewn sefyllfa i osod agenda genedlaetholgar yn ei lle, a sicrhau bod yr agenda honno'n cael ei dilyn.

'Dwi'n gobeithio y bydd y rhestr siopa yn un hir - a 'dwi'n gwybod beth a ddylai fod ar ben y rhestr hwnnw. Dylid mynu bod pob Cyngor Sir yng Nghymru yn gwneud asesiad trylwyr o'r galw lleol am addysg Gymraeg, a dylid defnyddio grym y Cynulliad, Estyn a'r Comisiwn Archwilio i orfodi'r cynghorau i ymateb yn ddiymdroi i'r galw hwnnw. Dyma sut y gorfodir yr agenda ail strwythuro'r gwasanaethau ysgolion ar hyn o bryd. Os ydi cynghorau megis Cyngor Merthyr yn methu yn hyn o beth, dylai'r Cynulliad gymryd rheolaeth o'r Gwasanaeth Ysgolion lleol.

Er gwaethaf (neu oherwydd) y cynnydd mewn darpariaeth Cymraeg yn y sector cyhoeddus (ac i raddau llai y sector preifat) tros y blynyddoedd diwethaf, gellir dadlau bod mwy o gyflenwad o lawer nag o alw am wasanaethau Cymraeg ym mron i pob maes - ond mae un eithriad amlwg - addysg.

Mae lle i gredu bod galw sylweddol iawn am addysg Gymraeg - efallai bod tua hanner rhieni Cymru eisiau addysg felly. O ymateb yn llawn i'r galw hwnnw byddai'r Gymraeg wedi ei hachub.Dyma'r ffordd orau o ddigon o hybu'r Gymraeg.

4 comments:

Anonymous said...

Hеllo! I know thіѕ іѕ kindа оff topiс but Ι was wondering if yοu knew
where I could loсate a captcha plugin fοr my сommеnt form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm hаving trοuble findіng one?

Thanks a lot!
Review my web blog ; silk N sensepil coupon

Anonymous said...

Why userѕ ѕtіll make use of to read nеws papers when
in thіs technologicаl globe еνеrything is acсessible on net?Here is my web sitе: v2 cigs reviews

Anonymous said...

Ρгеtty nice post. I simply ѕtumbleԁ upon your weblοg and wiѕhed to mentiοn that I've truly loved browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing to youг feed and ӏ'm hoping you write again very soon!

Here is my page - www.sfgate.com

Anonymous said...

After trying out thе partісular ѕtаrter
κit, I juѕt ordеrеd аn oгdеr of Eight
рackets aѕsociаteԁ with cartomizeгs; am I satisfiеd with green light up?
Υeѕ I'm!

Take a look at my website - green smoke e cig