Monday, March 19, 2018

Llongyfarchiadau i Lafur Arfon _ _

_ _ _ am ddod o hyd i rhywun di Gymraeg i sefyll yn etholaeth mwyaf Cymraeg ei hiaith yng Nghymru - a rhywun sydd heb gysylltiadau efo'r etholaeth.  Mae o bron iawn fel petaent wedi cribino'r wlad i ddod o hyd i rhywun anaddas.

1 comment:

Anonymous said...

Onid hon ddaeth yn drydedd gwael i Liz Saville Roberts yn Nwyfor Meirionnydd yn Etholiad 2015 er ei bod yn dweud bryd hynny ei bod yn dod o deulu amaethyddol lleol?