Thursday, March 01, 2018

Pol BBC / ICM heddiw

Dwi wedi dwyn y ffigyrau isod oll o flog gwych Roger Scully.  Mae’r  ffigyrau yn amlwg o dda o safbwynt Llafur, je nd maen nhw hefyd yn gadarnhaol iawn o ran Plaid Cymru.  O gael eu gwireddu ar lefel y Cynulliad, byddai’r Blaid yn ail clir i Lafur.  

San Steffan

Labour: 49% (+0.1)
Conservatives: 32% (-1.6)
Plaid Cymru: 11% (+0.6)
Liberal Democrats: 5% (+0.5)
UKIP: 2% (no change)
Others: 3% (+2.5)

Cynulliad uniongyrchol

Labour: 40% (+5.3)
Plaid Cymru: 24% (+3.5)
Conservatives: 22% (+0.9)
Liberal Democrats: 6% (-1.7)
UKIP: 5% (-7.5)
Others: 3% (-0.5)

Cynulliad Rhanbarthol

Labour: 36% (+4.5)
Plaid Cymru: 22% (+1.2)
Conservatives: 21% (+2.2)
UKIP: 8% (-5.0)
Liberal Democrats: 6% (-0.5)
Others: 5% (-4.5)

Seddi Cynulliad

Labour 30 seats (27 constituency, 3 regional)
Plaid Cymru 15 seats (6 constituency, 9 regional)
Conservative 13 seats (6 constituency, 7 regional)
UKIP 1 seat (1 regional)
Liberal Democrats 1 seat (1 constituency)

1 comment:

Anonymous said...

Hylo Cai, William sy’ ma. Diddorol iawn a chalonogol i’r Blaid. Wrth gymharu’r ffigyrau ymddengys fod Llafur yn colli 10% ar achlysur etholiad Cynulliad. Y torïaid yr un fath a PC yn codi ond 10%. A fyddai’n deg tybio fod y 10% o bleidleisiau Llafur yn mynd i’r Blaid a bod y Torïaid yn ymwrthod â bwrw eu pleidlais?