Monday, July 04, 2016

Pol heddiw - You Gov i ITV a Phrifysgol Caerdydd

San Steffan:


Annibyniaeth:


Cynulliad - etholaethau:

Cynulliad - rhestrau.

Seddi Cynulliad:

1 comment:

hanusi77 said...

I bwy bynnag a fynno !!! Ydych chi'n ddyn busnes / menyw?
Ydych chi mewn unrhyw llanast ariannol neu os oes angen arian i gychwyn eich busnes eich hun?
Ydych chi eisiau i dalu eich biliau neu gychwyn busnes da?
Ydych chi angen Benthyciad Cydgrynhoi?
Ydych chi angen Benthyciad Cyfuniad?
A oes angen Gwella Cartrefi?
E-bost: hanusiinfo1@gmail.com
RHIF: 447035991103