Wednesday, July 13, 2016

Os ydych yn byw yn y Felinheli _ _

_ _ cofiowch bleidleisio i Gareth Griffiths yn is etholiad Cyngor Gwynedd 'fory.  

Galwyd yr is etholiad wedi i Sian Gwenllian ymddiswyddo ar ol cael ei hethol i 'r Cynulliad.  


No comments: