Wednesday, August 31, 2011

Ffigyrau'r mis

Ffigyrau mis Awst oedd yr isaf eleni i FlogMenai - ond wedyn ffigyrau Awst ydi'r isaf bron i bob blwyddyn.  Mi gawn ni weld os allwn ni wneud yn well ym mis Medi.


4 comments:

Anonymous said...

Dw innau wedi gweld fy mis prysuraf eleni, ond rwy'n rhyw dybio mai'r stori 'Daily Mails Anti Welsh venom' a ddygodd i mi 1200 o hitiau mewn un diwrnod, wrth fael ei RT ar twitter, heb hwnna dyma yn sicr bydde un o'r rhai tawelaf ers i mi ddechrau hefyd yn mis mai, er dwi dal ddim yn deall shwma defnyddio'r un ffynhonnell i fesur ymweliadau a chi, dwi'n cadw at un gwreiddiol blogger am nawr.

menaiblog said...

Dwi'n defnyddio statcounter - http://statcounter.com/

Anonymous said...

Ie fi'n cofio chi'n gweud o'r blaen, ond dwi methu'n deg a'i deall e, mafe siwt gymhlethdod.

Anonymous said...

Dylet ti ddechrau defnyddio Twitter i gyfeirio pobl at flogiadau newydd - byddai'r hitiau yn cynyddu yn sylweddol wedyn.