Tuesday, August 09, 2011

Cystadleuaeth Total Politics


Mae blogmenai wedi gwneud yn lled dda yn y gystadleuaeth yma yn ystod y ddwy flynedd diwethaf - gan lwyddo i ddod yn gyntaf yn y categori blogiau Cymreig a sicrhau safle yn y rhestr Brydeinig llynedd.

Mae rhan o'r llwyddiant yma i'w briodoli i ddull canfasio unigryw  y blog - peidio gofyn am bleidlais, ond annog pobl i bleidleisio i flogiau Cymraeg a Chymreig.  Gan bod hynny wedi gweithio'n iawn y llynedd a'r flwyddyn cynt, wna i ddim newid pethau eleni.

Felly dyma eich cyfle i fotio i flogiau Cymraeg a Chymreig yma!


No comments: