Sunday, August 29, 2010

Blogio ysgafn

Ymddiheuriadau am y blogio ysgafn (wel y dim blogio o gwbl a dweud y gwir), 'dwi wedi cael fy llusgo gan 'Nacw i Budapest am ychydig ddyddiau.

Rhag ofn nad ydi rhai ohonoch yn fy nghredu, ac yn meddwl fy mod wedi bod yn diogi o gwmpas tafarnau Caernarfon neu rhywbeth, 'dwi'n amgau llun o dafarn a thafarnwr hynod nodweddiadol o ddinas Budapest.

2 comments:

Plaid Gwersyllt said...

Da de!! Gobeithio eich bod wedi mwynhau.

menaiblog said...

Do tad - yn arbennig ag ystyried faint oedd pobl megis y cyfaill yn y llun yn codi am ei win.