Wednesday, August 04, 2010

Fideos yr haf 4

Ychydig o gelwydd gwleidyddol sydd gen i heddiw - y rhan fwyaf ohonyn nhw'n esiamplau enwog o gelwyddgwn yn mynd trwy eu pethau. Mwynhewch!

Y cyntaf ydi Tony Blair yn dweud celwydd er mwyn cael rhoi 'Rhyfel' ar ei CV.Met i Blair, Clinton efo'r celwydd gwleidyddol modern enwocaf am wn i.Met arall iddo efo amrediad eang o gelwydd ynglyn ag Irac.Y George Bush cyntaf yn addo peidio a chyflwyno trethi newydd - cyn mynd ati i godi trethi gwta flwyddyn wedi iddo gael ei ethol.Y diweddar Richard Nixon yn ein sicrhau nad crook mohono.Brown yn honni bod ffigyrau mewnfudo (i'r DU) yn gostwng - pan roeddynt mewn gwiorionedd yn cynyddu.Amrywiaeth bach o gyfeillion yn beio'r 'system' a'r 'rheolau' oherwydd iddynt gael eu dal efo'u trwynau yn y cafn.

No comments: