Wednesday, July 08, 2009

Tydio'n beth rhyfedd dywedwch

Blog gwleidyddol ydi blogmenai - neu dyna beth ydi o i fod o leiaf. Mae'r nifer sydd yn ei ddarllen yn eithaf cyson.

Ac eto mae'r darlleniad wedi bod yn rhyfeddol o uchel heddiw. Yr unig dro 'dwi'n wei cael ffigyrau uwch yn y gorffennol agos ydi ar nosweithiau etholiad - pan mae llawer o bobl ar eu cyfrifiaduron yn chwilio am wybodaeth cynnar am ganlyniadau'r etholiadau.

Y rheswm wrth gwrs ydi'r ffrae ynglyn a'r stori parcio - mater sydd i mi yn ddigon aniddorol yn y bon. Mi fydd pawb wedi anghofio am yr holl beth mewn wythnos. Yn sicr mae'n stori ag ychydig iawn o arwyddocad gwleidyddol iddi. Tybed os ydi HRF, Gwilym, Rhydian a maes e wedi cael profiad tebyg?

Y fi sy'n rhyfedd ta phawb arall tybed?

Tybed os ydi HRF, Gwilym, Rhydian a maes e wedi cael profiad tebyg?