Friday, July 24, 2009

Bet ar y Gwyrddion yn Brighton Pavilion?

Newydd weld hwn ar flog Iain Dale:

Gwyrddion 1,456 - 38.5% (+17.6%)
Ceidwadwyr 1,104 - 29.2% (-0.9%)
Llafur 816 – 21.5% (-6.8%)
Lib Dems 280 - 7.4% (-7.32%)
UKIP 129 - 3.4% N/A

Ffigyrau is etholiad yn Brighton neithiwr ydyn nhw.

Fel y gwelwch mae yna ogwydd sylweddol iawn tuag at y Gwyrddion.

Mae gan y Gwyrddion gyfle gwirioneddol yn Brighton Pavilion lle mae eu harweinydd Caroline Lucas yn sefyll. Nid yn Pavilion oedd yr is etholiad - ond roedd yn ffinio efo'r etholaeth.

Efallai ei bod werth edrych ar y 2/1 mae Paddy Power yn ei gynnig ar y Gwyrddion.

No comments: