Monday, July 20, 2009

Cystadleuaeth Total Politics

'Dwi ddim am grefu am bleidleisiau - ond mae'n debyg y dyliwn dynnu sylw at gystadleuaeth Total Politics.

Click here to vote in the Total Politics Best Blogs Poll 2009

'Dwi'n meddwl y dylai pobl bleidleisio tros y blogiau maent yn eu mwynhau ac yn ymweld a nhw yn aml. Ceisiwch hefyd bleidleisio i flogiau Cymreig neu Geltaidd eu naws.

No comments: