Sunday, January 03, 2016

Llongyfarchiadau i Blaid Cymru Gorllewin Caerdydd _ _ _

_ _ _ ar lwyddo i gyrraedd eu targed o £1,000 ar gyfer ymladd etholiad y Cynulliad ym mis Mai.  Mae'r targed wedi ei ymestyn i £1,500 - felly mae cyfle i chi gyfrannu o hyd.No comments: