Tuesday, January 12, 2016

Cywiro datganiadau camarweiniol - rhan 1

Cyn bod y blog wedi bod wrthi'n cywirio datganiadau sydd yn gl _ _ ahem, gamarweiniol gan wleidyddion (Llafur yn bennaf), a chan bod datganiadau felly yn rhwym o gynyddu fel bydd etholiad mis Mai yn dynesu, waeth i ni ddechrau cyfres fach ar y thema.  Bydd pethau'n gweithio fel hyn - byddaf yn dyfynu 'r sawl sydd yn camarwain, cywiro'r camarweiniad a chynnig eglurhad pellach os oes angen.Mi wnawn ni ddechrau  Kevin Madge, cyn arweinydd Llafur yn Sir Gâr.  Yn ol y blogiwr o Gastell Newydd Emlyn - Cneifiwr gwnaeth y datganiad canlynol tra'n trafod aildrefnu llywodraeth leol yn y Carmarthenshire Herald wythnos diwetha:

 "The Labour Party is not supportive of any reorganisation......If Leanne Wood has been having talks and they involve bringing back Dyfed, they (h.y. y Blaid) need to come clean now."

Does dim angen llawer o eglurhad pellach yma.  


(2). Llywodraeth Lafur - nid un Plaid Cymru - ydi llywodraeth Cymru.  Carwyn Jones ydi'r Prif Weinidog, nid Leanne Wood.No comments: