Sunday, August 16, 2015

Y Front Nationale yn Ffrainc ac UKIP yng Nghymru

Mae'r ddau fap isod yn dangos cyfraddau diweithdra yn Ffrainc a'r bleidlais i'r blaid asgell Dde eithafol y Front Nationale yn etholiadau arlywyddol 2012.  Mae diweithdra ar ei uchaf ar hyd arfordir y Mor y Canoldir ac yn hen berfedd diroedd diwtdiannol y wlad yn y Gogledd Ddwyrain.  Nid bod hynny'n golygu o anghenrhaid mai'r di waith sy'n pleidleisio i blaid Le Pen, mae mwy yn pleidleisio iddi yn yr ardaloedd hyn na sy'n ddi waith.  Mae ardaloedd sydd efo lefelau uchel o ddiweithdra yn fregus yn economaidd, ac mae bod mewn sefyllfa economaidd fregus yn ymddangos i arwain at dueddiad i bleidleisio i'r Dde eithafol.  Does yna ddim cysylltiad amlwg rhwng lefelau cefnogaeth o UKIP a lefelau mewnfudo.Fel y gellir gweld o'r trydydd map sy'n dangos dwysder cefnogaeth UKIP yng Mghymru eleni, mae'r patrwm yn debyg.
2 comments:

Anonymous said...

' Mor y Canoldir ' , yn lle ' Y Mor Tawel , efallai ? .
Plaid ryfedd iawn yw'r FN, ac efallai, y blaid beryclaf adain-dde yn Ewrop.

Cai Larsen said...

Ia, sori - fel y dywedais mae pob dim ar frys braidd.