Monday, August 10, 2015

Y pol diweddaraf o'r Alban

1 comment:

Plaid Whitegate said...

Ymddangos fod pleidleiswyr y Gwyrddion yn fotio SNP yn yr etholaethau - neu bod pleidleiswyr SNP yn fotio'n dactegol dros y Gwyrddion. Mi fydd hi'n ddifyr gweld faint mor drefnus ydi'r bleidlais pro-annibyniaeth ym mis Mai.