Wednesday, June 17, 2015

Mwy o dan berfformio gan Lafur ym Mae Caerdydd

1 comment:

Anonymous said...

Reit. Dwi'n cytuno gyda dy fwriad, ond beth arall y gall rhyuwn honni ? . Mae'r economi yn Lloegr yn uwch-berfformio un yr Alban o'r un gwerth ac y mae un yr Alban yn uwch-berfformio Cymru.
Beth ydi'r dadansoddiad ? Mae Cenedlaetholdeb Sosialaidd yn well na Sosialaeth pur, ond mae llymder cyfalafol yn well byth.