Wednesday, April 02, 2014

Mater o amser?

Felly mae aelod arall o'r glymblaid Llafur / Annibynnol sy'n rheoli Cyngor Mon wedi gadael y grwp.  Jeff Evans sy'n gadael y tro hwn - mae Peter Rogers a Raymond Jones eisoes wedi gadael.  Daw hyn a chyfansoddiad y cyngor i Clymblaid 13, Plaid Cymru 12, Eraill 5.  Bwriad y Glymblaid i gynnig cadeiryddiaeth y cyngor i aelod o Blaid Cymru (yn hytrach nag i Mr Evans) oedd asgwrn y gynnen y tro hwn.

Ag ystyried hanes grwpiau annibynnol yn Ynys Mon - maen nhw i gyd yn chwalu yn hwyr neu'n hwyrach - tybed os mai mater o amser yn unig ydi hi tan y bydd newid gweinyddiaeth yn y sir?

No comments: