Friday, December 27, 2013

Yr iaith Gymraeg yng Nghaernarfon

Gydag ymddiheuriadau i'r sawl yn eich plith sydd ddim yn adnabod tref Caernarfon, wele fapiau a gwybodaeth am broffeil ieithyddol y dref - maent wedi eu cymryd o wefan Claire Miller.

Fel rydym wedi son eisoes dyma'r unedau cyfrifo lleiaf ssydd ar gael, a dyma'r rhai lleiaf fydd ar gael am ganrif.

Mae Caernarfon a'r ardal o gwmpas y dref yn unigryw o ran dwyster y siaradwyr Cymraeg - ac efallai nad oes cymaint a hynny yn gyffredin rhyngddi a lleoedd eraill yng Nghymru.  Serch hynny efallai ei bod yn werth nodi nad oes patrwm cryf sy'n cysylltu siaradwyr Cymraeg a dosbarth cymdeithasol, er bod yr ardaloedd 90%+ yn tueddu i fod yn rhai tlawd.  Mae canol y dref yn wanach na'r stadau mawr ar y cyrion - yn rhannol oherwydd mewnfudo o Ddwyrain Ewrop, ac mae'r ardaloedd gwledig y tu allan i'r dref yn wanach - patrwm cyffredin yn Arfon.  Does yna ddim gwahaniaeth amlwg chwaith rhwng datblygiadau tai cymharol newydd a hen gymdogaethau.Ffordd y Gogledd Dwyrain


Ffordd y Gogledd Lon Campell


Ffordd y Gogledd Canol


De Twthill


Twthill Lon Ysgol Rad


Gogledd Twthill


Cae Gwyn


Ael y Garth


Canol Dre Black BoyFfordd BangorCanol Dre Stryd Garnon


Canol Dre Maes


Canol Dre Penrallt


Sgubor Goch Lon Eilian

Sgubor Goch Gorllewin Cae'r Saint


Sgubor Goch Dwyrain Cae'r Saint


Sgubor Goch Ffordd Wern


Sgubor Goch Ffordd Sgubor Goch


Sgubor Goch Cae'r Garreg


Ardal Bro Helen


Ardal Caer SegontiumArdal Glan Seiont


Ardal Hen Ysgol Hendre

Ardal Llys y Garn


Cefn Hendre


Ffordd Eryri i Lon Brics


Clwb Golff Llanfaglan


Lon Parc


Maes Meddyg Caeau Bach


Maes Hyfryd


Peblig Ffordd Fictoria


Cae Bold


Cae Mur / Cae Berllan


Rhosbadrual


Y Glyn


Ffordd Llanberis / Maes Cadnant


Ardal Pontrhug

No comments: