Wednesday, December 18, 2013

Sgwp fawr y Western Mail am Doriaid Aberconwy

Fydd yna ddim llawer o drafodaeth ar gynnwys y Western Mail ar Flogmenai, a'r rheswm am hynny ydi nad yw awdur y blog yn darllen y papur.  Ond gan i fy sylw gael ei dynnu at y berl o stori yma a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Crynswth y stori yn y bon ydi bod Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb wedi trefnu rhyw ddigwyddiad neu'i gilydd i godi pres, wedi rhoi gwahoddiad i gwahanol bobl ddod, wedi dweud wrth y rheiny am wahodd pobl eraill ac yn bwriadu rhoi'r pres a godwyd at ei ymgyrch etholiadol.

Ymddengys bod y Western Mail yn ystyried bod y nonsens yma yn dipyn o sgwp - a barnu oddi wrth y lle a roddwyd iddi beth bynnag.  Efallai bod y Wail allan o gysylltiad braidd efo gwleidyddiaeth go iawn - ond mae pleidiau lleol yn codi pres, maen nhw yn cadw cofnod o gefnogwyr potensial ac maen nhw yn gwario yr hyn maent yn ei godi ar etholiadau.  I lle mae'r Mail yn meddwl bod y sawl a fynychodd y digwyddiad yng Nghaerhun yn disgwyl bod eu pres yn mynd - tuag at gartref mulod amddifad?  

Mae'r ffordd mae'r Western Mail yn ymdrin a gwleidyddiaeth Gogledd Cymru yn gallu ymddangos yn bisar ar yr olwg gyntaf.  Mae'r stori fach di ddim yma yn cael sylw mawr, ond dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw son am ddewis y Blaid o ymgeisydd seneddol ar gyfer etholaeth ddiogel Meirion Dwyfor.  Tameidiog iawn oedd yr ymdriniaeth o is etholiad Ynys Mon, gan dynnu yn drwm ar fyllio hysteraidd y blog Syniadau o Lundain bell.  Roedd mwyafrif llwyr i Lafur ym Mae Caerdydd yn y fantol yn yr etholiad hwnnw wrth gwrs - ac mae'r Western Mail yn disgrifio ei hun fel papur cenedlaethol Cymru.


Pam felly bod y stori yma'n cael sylw gan y papur?  Efallai bod yr ateb i'w gael yn ffynhonnell y stori - sef  ymgeisydd Llafur yn Aberconwy, Mary Wimbury.  Mae Ms Wimbury yn wraig i Tal Michael, sydd wrth gwrs yn fab i Alun Michael.  Mae'r Blaid Lafur Gymreig wedi dewis Mary yn ymgeisydd seneddol yng Nghonwy, a Tal yn ymgeisydd yn is etholiad Ynys Mon (ar ol gwrthod gadael i'r ffefryn lleol sefyll), ac yn ymgeisydd i fod yn Gomisiynydd Heddlu'r Gogledd yn y flwyddyn a hanner diwethaf.  Tra nad ydi'r Gogledd o fawr o ddiddordeb i'r Mail mae'r teulu Michael yn agos at stepan drws ac at galon yr ymdrech Trinity Mirror.  


Efallai y byddai o fwy o ddiddordeb i ddarllenwyr y papur bod y Blaid Lafur Gymreig yn awyddus i hyrwyddo gyrfa wleidyddol boi sydd efo hanes o gael ei hun o flaen llys barn ar ol cael ei gyhuddo o enllibio aelod o'i blaid ei hun am resymau gwleidyddol.  Ond dydi'r Western Mail na'r cyfryngau prif lif Cymreig ddim am fynd ar ol honna wrth gwrs.   

1 comment:

Anonymous said...


Liz Davies Libel Case o Flog Tal Michael (2013?)

Every now and again, someone raises a legal case which occurred in the run up to the General Election in 1997.

As Chair of the Labour Group on Islington Council I felt it was my duty to report to the National Executive of the Labour Party the circumstances in which we had suspended one of our members (Liz Davies) in order to inform their decision on whether to endorse her as a parliamentary candidate. My submission was supported by two other witnesses, Phil Kelly (Chair of the Education Committee and a former editor of Tribune) and James Purnell (Vice-Chair of the Education Committee at the time, who later became a Member of Parliament and a Cabinet Minister).

Liz Davies’s response was to distort our submissions (which were made in confidence to the National Executive) and to use her friends at the Guardian and Tribune to claim that we had accused her of inciting violence (which we had not) rather than shouting abuse (which she admitted). As a barrister with a wealthy partner she was seeking to force us to withdraw our evidence. Although we counter-claimed on grounds of justification and that she had distorted our comments, our objective was always to secure a reasonable settlement of legal proceedings which, if they progressed to the high court could only be damaging to the Labour Party since Liz Davies continued to be a Labour Party councillor.


Yr un stori yng ngeiriau Liz Davies ei hun.

‘But shortly after my selection, the press reported that Blair had “gone ballistic”.. Falsehoods were circulated about my political affiliations and my record as a Labour councillor in Islington, and I was forced to take libel action against three Blairite Islington Councillors who concocted a story about me inciting violence at a council meeting. Eventually, I won an apology and accepted payment in lieu of damages as part of a High Court settlement... ’

Liz Davies. Through the Looking Glass : A Dissenter inside New Labour (2001)


Mae yna un neu ddau o eiriau cyfreithiol a thechnegol yn y darn uchod - felly dyma eirfa i’ch helpu

Falsehoods 1. Untruths. 2. Lies. 3. Fabrication 4. Porkies. 5. Anwiredd 6. Celwydd

Concocted 1. made up 2. invented 3. fabricated 4. cooked up

Apology 1. admission of guilt 2. request for forgiveness 3. regret 4. confession 5. act of contrition