Friday, December 06, 2013

Glan yr Afon - da, ond dim cweit digon da


Canlyniad neithiwr yn is etholiad Glan yr Afon, Caerdydd


Llaf 1120 
Plaid 773
Toriaid  107
UKIP 97
TUSC 70
LD 58

Byddai ad ennill un o'r seddi a gollwyd y llynedd wedi bod yn dda - ond cafwyd cynnydd yng nghanran y bleidlais yn ogystal a llwyddo i gael dwywaith cymaint o bleidleisiau na'r Lib Dems, y Toriaid, ac UKIP efo'u gilydd.  Da iawn Liz - ond dim cweit digon da y tro hwn yn anffodus?

Yn y cyfamser llongyfarchiadau i Tim Thomas am ennill sedd ym Mhenprysg, Pen y Bont ar y cyngor tref.  Fedra i ddim dod o hyd i'r ffigyrau - croeso i unrhyw un sydd efo mwy o wybodaeth na fi i'w darparu.  

2 comments:

Dai said...

Tim Thomas 101
Mike Fairburn (UKIP) 80

Anonymous said...

Diolch I Neil McEvoy am ei waith caled