Friday, December 06, 2013

Hystings Meirion Dwyfor

Mae'r 6 bellach yn 5 - tynnodd Mandy ei henw yn ol heno.  

'Dwi'n credu bod tua 200 o bobl yn Ysgol Glan y Mor, Pwllheli heno.  Bydd digwyddiad tebyg wythnos nesaf yn Nolgellau a bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi wythnos i 'fory.  'Dwi'n rhagweld y bydd canran barchus iawn wedi pleidleisio rhwng y ddau hystings a'r bleidlais bost.  

Roedd perfformiad y pump darpar ymgeisydd yn gadarn iawn.  

3 comments:

Anonymous said...

Cyfarfod da ac ymgeiswyr gwych. Mi fyddai unrhyw un o'r pump yn gwneud aelod seneddol penigamp

Emlyn Uwch Cych said...

Da i glywed hynny, Anhysb 1248.

Anonymous said...

Braf iawn deall fod cystal ymgeiswyr yn dymuno sefyll.Wedi clywed fod Mandy yn gynghorydd cydwybodol a gweithgar - diau y bydd cyfle eto rywdro iddi. Gan mai un ferch sydd ar ol mewn ras safonol buasai'n bluen yn het aelodau Plaid Cymru petaent yn dewis dynes fel ymgeisydd seneddol mewn etholaeth proffil uchel.